Verhaallijn van #Kingdom Atla

Hoe Atla ooit bewoond is weet niemand. Oude resten van een vroegere beschaving zijn gevonden op bijna elke zeebodem,verwijzend naar de mogelijkheid dat tijdens de "lange winter" grote stukken water bevroren waren, waardoor Atla zichheeft kunnen vestigen. Wat verklaard dan die tempels op het eiland? Over Atla is weinig bekend, behalve dat de huidigebewoners, de atlanen, zich via Bor hebben gevestigd op het idyllische eilandje. Rijk aan kippen, subtropisch strand,een tropisch regenwoud, alles wat je je voor kan stellen van het perfecte vakantie eiland. Net als op Theros echter, is hiervroeger een ramp geweest, waardoor de vroegere beschaving weggetrokken is, of compleet uitgeroeid. De geschriften van Jenavazeggen hier weinig over, al bestaat er het vermoeden dat het geheim van atla zorgvuldig verborgen gehouden word door jenava,iets wat door Atla niet op prijs gesteld word. Enkele jaren geleden, toen de atlanen zich nog maar net gevestigd hadden ophet eiland, heeft Jenava een roof gepleegd op de complete voedselvoorraad van atla, in de nacht. Dit is nooit vergeven,vrienden, familie, zijn er die komende weken gestorven van de honger. Waar het eiland nu enkel voorspoed kent, en koningLars zich voldaan nog een drankje inschenkt in de volle zon, gloort er de kans op uitbreiding voor het eiland staatje atla.Onlangs heeft Entropia Krax gevonden. Atla heeft zijn zinnen gezet op het overnemen van dit eiland, Want zoals de atlanenzeggen: Waar onze kippen gaan, vestigen wij ons! De vraag is, WAT is het geheim van atla, en waarom houd jenava dit achter?

Inwoners en Kanalen van #Kingdom Atla

Twitter @TheKingdom_MC